Appeals

Mae dull cynllunio Cadnant yn seiliedig ar osgoi'r angen am apeliadau cynllunio lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, weithiau, mae'n anochel.

Rydym yn paratoi ac yn cyflwyno apeliadau cynllunio sy'n cyflwyno achos wedi'i ystyried yn ofalus wedi'i ategu gan dystiolaeth er mwyn sicrhau'r siawns orau bosibl o lwyddo.

Mae llawer o apeliadau yn dilyn o wrthod ceisiadau yn afresymol, ac, mewn achosion o'r fath, mae gan Cadnant record lwyddiannus nid yn unig o ennill caniatâd ar apêl ond hefyd o adennill costau'r broses apelio.

Os gwrthodwyd eich cais, gall Cadnant adolygu'r achos ac argymell y ffordd orau o weithredu.

Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol cynllunio a threftadaeth a all weithredu fel Tystion Arbenigol.