Gwerthusiadau a diwydrwydd dyladwy

Gwerthusiad cynllunio cychwynnol yw'r cam cyntaf a phwysicaf o ddarparu cyngor cynllunio. Gall hwn fod yn gyngor llafar neu ysgrifenedig.

Efallai bod gennych chi dir yr hoffech chi ddatblygu'ch hun neu efallai yr hoffech chi ei werthu gyda photensial cynllunio. Fel arall, efallai eich bod chi'n edrych ar brynu tir neu eiddo ac rydych chi eisiau cyngor ar ragolygon cynllunio. Yn aml rydym yn canfod bod pobl yn prynu tir neu'n dechrau'r broses gynllunio heb ofyn am gyngor cynllunio proffesiynol cychwynnol, neu ddim yn ceisio cyngor ar amddiffyn caniatâd cynllunio presennol. Yn aml gall hyn arwain at ganlyniadau ariannol difrifol. Gall cyngor proffesiynol cynnar osgoi hyn.

Rydym yn cynnig arfarniadau cynllunio a gwblhawyd gan Gynllunwyr Tref Siartredig i'ch cynghori'n iawn fel tirfeddiannwr, datblygwr, gwerthwr neu ddarpar brynwr ar ragolygon cynllunio.