Gwybodaeth am y bwriad

Mae Cadnant Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Grŵp Llandrillo-Menai i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio (PAC) mewn perthynas â datblygiad arfaethedig yn Tŷ Menai a Llwyn Brain, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HJ.

Rydym yn rhoi rhybudd bod Grŵp Llandrillo-Menai yn bwriadu gwneud cais am newid defnydd adeiladau o Ddosbarth Defnydd B1 (swyddfeydd) i Ddefnyddio Dosbarth D1 (sefydliadau dibreswyl), ynghyd â ffurfio ffordd fynediad, gollwng bysiau/codi bysiau ardaloedd i fyny, llwybrau cyswllt cerddwyr a thirlunio cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ymgynghoriad cyhoeddus

Bydd digwyddiad ymgynghori cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 20 Mehefin rhwng 15:00 a 18:00 yn Nhŷ Menai, Parc Menai lle bydd cyfle i aelodau’r cyhoedd siarad ag aelodau’r tîm am y cynigion.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle