Ein Gwasanaethau

 
Ceisiadau Cynllunio

Mae paratoi cais cynllunio yn allweddol. Dylai cais cynllunio gynnwys lefel ddigonol o fanylion i alluogi'r sawl sy'n gwneud penderfyniad i benderfynu ...

Gwerthuso a diwydrwydd dyladwy

Gwerthusiad cynllunio cychwynnol yw'r cam cyntaf a phwysicaf o ddarparu cyngor cynllunio. Efallai bod gennych chi dir yr hoffech ...

Ymgynghoriad Cyn Ymgeision (PAC)

Mae newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd bellach yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad  ...

Apeliadau

Mae dull cynllunio Cadnant yn seiliedig ar osgoi'r angen am apeliadau cynllunio lle bynnag y bo modd ...

Hyrwyddo Tir

Mae sicrhau dynodiad cynllun datblygu yn darparu sicrwydd ac yn ychwanegu gwerth at eich tir. Wrth hyrwyddo tir ar gyfer datblygu, mae'r ...

Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol cynllunio a threftadaeth sy'n gweithredu fel Tystion Arbenigol.

Asesiadau Effaith

Mae gennym arbenigwr sy'n darparu ystod o asesiadau effaith i gyd-fynd â cheisiadau cynllunio, gan gynnwys ...

Tystion Arbenigol

 

Sectorau

Aerial View of a Suburb

Preswyl

Image by Heidi Sandstrom.

Manwerthu

 

Aerial View of Farm

Amaethyddiaeth a arallgyfeirio

Stonehendge

Treftadaeth

Metal Tubes

Masnachol a Diwydiannol

Gorse Hill Conwy

Twristiaeth

 

Gym Equipment

Chwaraeon a Hamdden

Image by Maarten van den Heuvel

Appeals

 

Find out More
Treftadaeth

Mae ein gwasanaeth ymgynghori treftadaeth yn cynnwys darparu cyngor arbenigol ...