Gwybodaeth am y bwriad

Mae Cadnant Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Grŵp Llandrillo Menai i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio (PAC) mewn perthynas â datblygiad arfaethedig ar yr hen gae Hoci, Allt Salem, Pwllheli.

Rydyn ni'n rhoi rhybudd bod Grŵp Llandrillo Menai yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer codi 15 annedd preswyl, ffurfio asesiad cerbyd newydd a ffordd fynediad fewnol.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio .

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle