ELEANOR CARPENTER

Uwch Ymgynghorydd Cynllunio a Threftadaeth

Mae Eleanor yn gynllunydd tref siartredig gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn cynllunio ac ymunodd â Cadnant yn 2019 ar ôl gweithio fel Uwch Gynlluniwr a Swyddog Cadwraeth mewn Llywodraeth Leol.
 
Mae ganddi brofiad o weithio ar brosiectau adeiladu rhestredig cymhleth a datblygu cynlluniau cadwraeth o feichiogi i gyflawni'n llwyddiannus. Mae ganddi hefyd gyfoeth o brofiad mewn polisi cynllunio a gwybodaeth ragorol am faterion cynllunio strategol, ymgynghori a gwerthuso arfarniadau.
 
Mae Eleanor yn angerddol am gadwraeth adeiladau ac mae'n aelod cyswllt o'r Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol yn ogystal ag yn aelod siartredig o'r Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol.

Mae Eleanor yn siaradwr Cymraeg.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle