Tyst Arbenigol

Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol cynllunio a threftadaeth a all weithredu fel tystion arbenigol mewn ymholiadau cyhoeddus neu yn y llys. Mae ein tîm wedi cynrychioli nifer o ddatblygwyr ac Awdurdodau Cynllunio Lleol fel tystion arbenigol mewn ymholiadau cyhoeddus, gan gynnwys cynigion a ystyriwyd o dan y Gweithdrefnau Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

Gallwn ddarparu Datganiadau Tystion Arbenigol lle mae cyfreitha; mae achosion priodasol neu brofiant yn gofyn am asesiad o botensial cynllunio tir neu eiddo.