Tyst Arbenigol

Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol cynllunio a threftadaeth a all weithredu fel tystion arbenigol mewn ymholiadau cyhoeddus neu yn y llys. Mae ein tîm wedi cynrychioli nifer o ddatblygwyr ac Awdurdodau Cynllunio Lleol fel tystion arbenigol mewn ymholiadau cyhoeddus, gan gynnwys cynigion a ystyriwyd o dan y Gweithdrefnau Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

Gallwn ddarparu Datganiadau Tystion Arbenigol lle mae cyfreitha; mae achosion priodasol neu brofiant yn gofyn am asesiad o botensial cynllunio tir neu eiddo.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle