Hen ysgol llaingoch, caergybi

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan DU Construction i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Hen Ysgol Llaingoch, Caergybi, LL65 1LD.

Rhoddir rhybudd bod DU Construction yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer chodi 26 o anheddau, gwelliannau i fynedfa gerbydau bresennol, creu ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ynglyn â'r cais cynllunio

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle