GEORGIA CRAWLEY

Cynllunydd

Mae Georgia yn Gynlluniwr Tref brwdfrydig ac angerddol sy'n ceisio gadael gwaddol o aneddiadau ac ardaloedd gwledig bywiog, cynaliadwy a diwylliannol gyfoethog.
 
Graddiodd Georgia o Brifysgol Sheffield gyda gradd Meistr mewn Cynllunio. Cwblhaodd Georgia hefyd ran o’i Meistr yn Lyon, Ffrainc, lle bu’n gweithio i’r llywodraeth yn dadansoddi a pharatoi strategaethau tai cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Georgia yn astudio gradd Meistr rhan amser ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol Pensaernïaeth, ar gyfer Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy.
 
Mae Georgia wedi gweithio ym maes cynllunio'r sector preifat er 2013. Cyn hyn, roedd ganddi brofiad gydag Awdurdod Cynllunio Lleol a chydag ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol. Ers ymuno â Cadnant, mae Georgia wedi gweithio gyda chleientiaid i hyrwyddo tir ar gyfer datblygu, wedi cynnal nifer o Ymgynghoriadau Cyn Ymgeisio, wedi cyflwyno a thrafod ceisiadau cynllunio ac wedi cyflwyno tystiolaeth mewn apeliadau. Mae Georgia wedi rheoli nifer o ddatblygiadau mawr.

Mae Georgia yn ddiwyd yn ei hymagwedd ac mae ganddi berthnasoedd gwaith da gyda swyddogion cynllunio, ymgynghorwyr a rhanddeiliaid ledled Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.
 
Mae gan Georgia ystod eang o brofiad mewn sectorau preswyl, hanesyddol ac adeiladau rhestredig, hyfywedd, amaethyddol, twristiaeth, hamdden, masnachol, manwerthu, ffermydd solar gan gynnwys ceisiadau defnydd cyfreithlon ac apeliadau gorfodi.

Mae profiad eang Georgia o faterion cynllunio cymhleth yn sicrhau bod cleientiaid yn cael cyngor clir ac ymarferol sy'n hanfodol i lywio cymhlethdodau'r system gynllunio yng Nghymru a Lloegr.

Mae Georgia yn siaradwr Cymraeg.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle