Gorse Hill Caravan Park and Lodge Park, Conwy

Ynglyn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Gorse Hill Caravans Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Gorse Hill Caravan Park and Lodge Park, Llanrwst Road, Conwy, LL32 8HJ.

 

Rhoddir rhybudd bod Gorse Hill Caravans Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer ddymchwel dau anhedd presenol a lleoli 11 carafan sefydlog, creu lleiniau, adeiladu ffordd fynediad preifat fewnol, creu mannau parcio, cysylltiad â gwaith trin carthion preifat a thirlunio.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle