Gwel Y Fenai, caernarfon

Ynglyn â'r cais cynllunio

dogfennau cais cynllunio draft

Dogfennau Gwel y Fenai

Parc Busnes Gwel y Fenai
Cyrchfan Gwel y Fenai - delweddau

Mynedfa Gwel y Fenai - delweddau
Cynllun lleoliad Gwel y Fenai
Arolwg topograffig
Cynllun adeilad presennol B1-1
Cynllun adeilad presennol B1-2
Drychiadau B1 adeilad presennol 1
Drychiadau B1 adeilad presennol 2
Drychiadau B1 adeilad presennol 3
Adeilad presennol B1 trawsdoriad B1
Cynllun adeilad B1 presennol B2
Drychiadau adeilad presennol B2
Drychiadau adeilad presennol B3
Prif gynllun arfaethedig
Prif gynllun masnachol arfaethedig
Trawsdoriad presennol y safle
Trawsdoriad safle arfaethedig
Cynllun safonol a drychiadau - llety (lodge)
Adeilad Hwb - cynllun llawr gwaelod
Adeilad Hwb - cynllun llawr cyntaf
Adeilad Hwb - cynllun ail lawr
Adeilad Hwb - cynllun trydydd llawr
Adeilad Hwb - cynllun teras to
Adeilad Hwb - cynllun to
Fflatiau 1 ystafell wely – cynlluniau
Fflatiau 2 ystafell wely – cynlluniau
Drychiadau arfaethedig yr Hwb
Trawsodoriad arfaethedig yr Hwb
Delweddau gweledol arfaethedig yr Hwb
Cynllun dymchwel
Uned Fasnachol 1 - lloriau llawr, drychiadau ac adrannau
Uned Fasnachol 1 - lloriau llawr, rhannau a drychiadau
Uned Fasnachol 2 - lloriau llawr, rhannau a drychiadau
Uned Fasnachol 2 - delweddau 3d
Asesiad Canlyniad Llifogydd
ACLl – Atodiad A
ACLl – Atodiad B
ACLl – Atodiad C
ACLl – Atodiad D
ACLl – Atodiad E
ACLl – Atodiad F
ACLl – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad A
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad B
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad C
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad D
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad E
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad F
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad H
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad I
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad J
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad A
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad B
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad C
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad D
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad E
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad F
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad H
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad I
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol - ffigurau
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol – delweddau

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Maybrook Investments Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Gwel y Fenai (cyn safle Ferrodo a Plas Brereton), Ffordd Bangor, Caernarfon, LL55 1TP.

 

Rhoddir rhybudd bod Maybrook Investments Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 208 o unedau gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeilad hwb hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darparu gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Bydd digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 6ed o Dachwedd rhwng 4y.h. a 7y.h. yng Nghlwb Pel-droed Caernarfon, Yr Ofal, Stryd Marcus, Caernarfon, Gwynedd LL55 2HT. 

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle