Gwel Y Fenai, caernarfon

Ynglyn â'r cais cynllunio

dogfennau cais cynllunio draft

Dogfennau Gwel y Fenai

Parc Busnes Gwel y Fenai
Cyrchfan Gwel y Fenai - delweddau

Mynedfa Gwel y Fenai - delweddau
Cynllun lleoliad Gwel y Fenai
Arolwg topograffig
Cynllun adeilad presennol B1-1
Cynllun adeilad presennol B1-2
Drychiadau B1 adeilad presennol 1
Drychiadau B1 adeilad presennol 2
Drychiadau B1 adeilad presennol 3
Adeilad presennol B1 trawsdoriad B1
Cynllun adeilad B1 presennol B2
Drychiadau adeilad presennol B2
Drychiadau adeilad presennol B3
Prif gynllun arfaethedig
Prif gynllun masnachol arfaethedig
Trawsdoriad presennol y safle
Trawsdoriad safle arfaethedig
Cynllun safonol a drychiadau - llety (lodge)
Adeilad Hwb - cynllun llawr gwaelod
Adeilad Hwb - cynllun llawr cyntaf
Adeilad Hwb - cynllun ail lawr
Adeilad Hwb - cynllun trydydd llawr
Adeilad Hwb - cynllun teras to
Adeilad Hwb - cynllun to
Fflatiau 1 ystafell wely – cynlluniau
Fflatiau 2 ystafell wely – cynlluniau
Drychiadau arfaethedig yr Hwb
Trawsodoriad arfaethedig yr Hwb
Delweddau gweledol arfaethedig yr Hwb
Cynllun dymchwel
Uned Fasnachol 1 - lloriau llawr, drychiadau ac adrannau
Uned Fasnachol 1 - lloriau llawr, rhannau a drychiadau
Uned Fasnachol 2 - lloriau llawr, rhannau a drychiadau
Uned Fasnachol 2 - delweddau 3d
Asesiad Canlyniad Llifogydd
ACLl – Atodiad A
ACLl – Atodiad B
ACLl – Atodiad C
ACLl – Atodiad D
ACLl – Atodiad E
ACLl – Atodiad F
ACLl – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad A
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad B
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad C
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad D
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad E
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad F
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad H
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad I
Adroddiad Rheoli Dŵr Aflan – Atodiad J
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad A
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad B
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad C
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad D
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad E
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad F
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad G
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad H
Adroddiad Rheoli Dŵr Wyneb – Atodiad I
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol - ffigurau
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol – delweddau

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Maybrook Investments Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Gwel y Fenai (cyn safle Ferrodo a Plas Brereton), Ffordd Bangor, Caernarfon, LL55 1TP.

 

Rhoddir rhybudd bod Maybrook Investments Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 208 o unedau gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeilad hwb hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darparu gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Bydd digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 6ed o Dachwedd rhwng 4y.h. a 7y.h. yng Nghlwb Pel-droed Caernarfon, Yr Ofal, Stryd Marcus, Caernarfon, Gwynedd LL55 2HT. 

Dweud eich dweud

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 15 Tachwedd 2019.  Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle