Asesiad Effaith

 Mae gennym arbenigwyr sy'n darparu ystod o asesiadau effaith i gyd-fynd â cheisiadau cynllunio, gan gynnwys Asesiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg, Datganiadau Ieithyddol, Asesiadau Effaith Treftadaeth Asesiadau Effaith Manwerthu ac Asesiadau Effaith Economaidd.

 

Yn ogystal, lle mae angen materion fel Asesu Effaith Trafnidiaeth, Asesu Effaith Sŵn, Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol ac eraill mae gennym dîm o Gymdeithion yr ydym yn gweithio'n agos gyda nhw i sicrhau y gallwn ddarparu popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect.
  
Mae'r Gymraeg yn ystyriaeth gynllunio berthnasol yng Nghymru ac nid yw'n anghyffredin i gynigion fod yn destun Asesiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg a Datganiadau Ieithyddol i asesu eu heffeithiau posibl ar iaith a diwylliant Cymreig a'r gymuned.

Mae gan ein harbenigwyr gyfoeth o brofiad o baratoi Asesiadau / Datganiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer datblygiadau sy'n amrywio o annedd sengl, safleoedd eithriad gwledig, datblygiadau preswyl, masnachol, manwerthu a defnydd cymysg bach, canolig a mawr.

s