Cynorthwyydd Cynllunio

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynorthwyydd cynllunio hynod frwdfrydig i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gan gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaeth, defnydd cymysg, addysg a phrosiectau gwledig. Byddwch yn dod i gysylltiad â phrosiectau amrywiol a diddorol a byddwch yn rhan o dîm bach sydd â ffocws masnachol.

 

Dylech gael gradd achrededig RTPI mewn cynllunio trefol, cynllunio amgylcheddol neu gymhwyster cyfatebol a bod gennych awydd i weithio tuag at aelodaeth lawn o'r RTPI.  Byddai profiad mewn rôl gynllunio (naill ai ymgynghoraeth neu sector cyhoeddus), yn fanteisiol ond nid yn hanfodol.

 

Bydd y gallu i ddelio gyda cleientiaid a chyfathrebu'n dda ag awdurdodau lleol, tirfeddianwyr, datblygwyr ac ymgynghorwyr eraill yn hanfodol i'r rôl hon. Dylech gael sgiliau cyfathrebu, ysgrifennu adroddiadau a hunanreoli rhagorol.

 

Gall Cadnant Planning gynnig cyflog cychwynnol cystadleuol, cyfleoedd dilyniant gyrfa, pecyn hyfforddiant a buddion pellach (sy'n cynnwys cynllun pensiwn a chynllun bonws dewisol ac ati).

Mae'r gallu i siarad a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddelfrydol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Os hoffech ymuno â chwmni cefnogol a chyfeillgar, ac os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn, cysylltwch â Rhys Davies ar Rhys.Davies@cadnantplanning.co.uk am sgwrs anffurfiol a chyfrinachol. 

Cynllunydd/Uwch Gynllunydd

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynllunydd cymwysiedig hynod frwdfrydig, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaeth, defnydd cymysg, addysg a phrosiectau gwledig. Byddwch yn dod i gysylltiad â phrosiectau amrywiol a diddorol a byddwch yn rhan o dîm bach sydd â ffocws masnachol.

 

Dylech fod yn aelod llawn o'r RTPI neu fod yn gweithio tuag at statws siartredig gyda phrofiad mewn rôl gynllunio (naill ai ymgynghori neu'r sector cyhoeddus), o 2 flynedd o leiaf. Dylech fod a dealltwriaeth rhagorol o bolisi cynllunio lleol a cenedlaethol a bod yn hyderus yn eu dehongli, ynghyd â phrofiad o baratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, dylech fod â ymwybyddiaeth fasnachol.

 

Bydd y gallu i ddelio â cleientiaid a chyfathrebu'n dda ag awdurdodau lleol, tirfeddianwyr, datblygwyr a phenseiri yn hanfodol i'r rôl hon. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu strategaethau cynllunio hyfyw i gleientiaid mewn modd cynhwysfawr ac amserol. Dylech gael sgiliau cyfathrebu, ysgrifennu adroddiadau a rheoli prosiectau rhagorol.

 

Gall Cadnant Planning gynnig cyflog cychwynnol cystadleuol, cyfleoedd dilyniant gyrfa, pecyn hyfforddiant a buddion pellach (sy'n cynnwys cynllun pensiwn a chynllun bonws dewisol ac ati).

Mae'r gallu i siarad a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddelfrydol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

 

Os hoffech ymuno â chwmni cefnogol a chyfeillgar, ac os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn, cysylltwch â Rhys Davies ar Rhys.Davies@cadnantplanning.co.uk am sgwrs anffurfiol a chyfrinachol.