Ynglŷn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Cyngor Sir Ddinbych i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Plot 1: tir ger Ystâd Ddiwydiannol Colomendy, Ffordd Graig, Dinbych, LL16 5TL.

 

Rhoddir rhybudd bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer cais cynllunio llawn ar gyfer adeiladu gorsaf drosglwyddo gwastraff Awdurdod Lleol i ddidoli a belio gwastraff ailgylchu a gasglwyd ar wahân; i gynnwys codi adeilad, creu mynediad newydd, ffyrdd mynediad mewnol, iard wasanaeth, mannau storio, mannau parcio, a Gwaith draenio a thirlunio cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle