Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC)

Bellach mae newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio (neu PAC) ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr yng Nghymru. Gall ymgynghori ag ymgynghorwyr statudol a'r gymuned yn gynnar yn y broses ymgeisio cynllunio lunio cais cynllunio a lleihau'r risg o wrthwynebiadau yn nes ymlaen.

Mae gan Cadnant brofiad helaeth o gynnal ymgynghoriadau cyn ymgeisio ar gyfer datblygiadau mawr yng Nghymru er mwyn sicrhau bod datblygwyr yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Gall pob datblygiad elwa o ymgysylltu'n effeithiol â'r gymuned ac ymgyngoreion. Gall Cadnant ychwanegu gwerth at eich ymgysylltiad cymunedol, gan eich helpu i adeiladu ymddiriedaeth yn y gymuned sy'n lleihau'r risg o ddifrod enw da posibl os na chaiff ei wneud yn iawn.

Gall ein tîm o siaradwyr Cymraeg ymgysylltu'n effeithiol gyda siaradwyr Cymraeg.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle