Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC)

Bellach mae newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio (neu PAC) ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr yng Nghymru. Gall ymgynghori ag ymgynghorwyr statudol a'r gymuned yn gynnar yn y broses ymgeisio cynllunio lunio cais cynllunio a lleihau'r risg o wrthwynebiadau yn nes ymlaen.

Mae gan Cadnant brofiad helaeth o gynnal ymgynghoriadau cyn ymgeisio ar gyfer datblygiadau mawr yng Nghymru er mwyn sicrhau bod datblygwyr yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Gall pob datblygiad elwa o ymgysylltu'n effeithiol â'r gymuned ac ymgyngoreion. Gall Cadnant ychwanegu gwerth at eich ymgysylltiad cymunedol, gan eich helpu i adeiladu ymddiriedaeth yn y gymuned sy'n lleihau'r risg o ddifrod enw da posibl os na chaiff ei wneud yn iawn.

Gall ein tîm o siaradwyr Cymraeg ymgysylltu'n effeithiol gyda siaradwyr Cymraeg.