Gwybodaeth am y bwriad

Mae'r cynnig yn ymwneud â chodi tri chwrs gwifren zip (4 zip), gosod llawr caled, creu ffyrdd mynediad mewnol a llwybrau i gerddwyr, gosod safle caled, gosod cabanau dros dro a defnyddio tir ar gyfer parcio ceir ar dir ar Fynydd Rhigos a cyn safle Pwll Glo’r Tower, Ffordd Rhigos, Hirwaun.

Cyflwynir y cais gan Zip World, darparwr twristiaeth antur, a agorodd eu llinell zip antur gyntaf ym Methesda, Gogledd Cymru yn 2013. Mae’r busnes antur o Ogledd Cymru eisiau dod â’i frand unigryw o brofiadau ac antur anghyffredin i Dde Cymru, i Gwm Cynon.

Yn ôl ym mis Chwefror 2019, ymgynghorodd Zip World ar gynlluniau arfaethedig ar gyfer datblygiad gwifren sip ar y safle uchod. Erbyn hyn, mae'r llwybr ar gyfer zip C wedi'i newid ac felly rydym yn ail-ymgynghori ar y newid hwn. Mae Zip C bellach yn cynnig gorffen ar dir yng ym Mhwll Glo’r Tower yn hytrach nag ar gae i'r gorllewin o Bwll Glo’r Tower. Mae gweddill y cynllun yn aros yr un fath yn unol â'r cynlluniau a fu’n destun ymgynghoriad yn gynharach eleni.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle