Gwybodaeth am y bwriad

Mae'r cais hwn yn ymwneud â chreu safle carafannau deithiol a gwersylla ynghyd â datblygiad cysylltiedig ar Safle Carafannau a Gwersylla Tai Hirion, Rhoscefnhir. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad tebyg yn 2013 o dan ganiatâd cynllunio 42C188A.

 

Nid yw'r datblygiad fel y'i hadeiladwyd ar y safle yn unol â'r manylion a gymeradwywyd fel rhan o ganiatâd cynllunio 42C188A ac mae'r cais cynllunio hwn yn ceisio rheoleiddio hyn. Mae'r prif faterion y mae angen eu rheoleiddio yn cynnwys nifer y carafannau teithiol (yn cynyddu o 20 i 32), cynllun y safle, manylion tirlunio, maint a lleoliad y bloc cawod / toiled, lleoli siop onestrwydd a gosod gwaith trin carthffosiaeth.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle