top of page

Ysgrifennydd Swyddfa

Eich Rôl
Cefnogi'r Cyfarwyddwr a'r Cynllunydd Cyswllt trwy ddarparu cefnogaeth ysgrifenyddol a gweinyddol 
i'w galluogi i weithredu mor effeithlon â phosibl. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys cyfarch a 
chyfarwyddo ymwelwyr a thrin gohebiaeth, ffeilio, rheoli dogfennau a thasgau swyddfa amrywiol 
eraill o ddydd i ddydd. 


Tasgau a chyfrifoldebau allweddol 

 

 • Rheoli dyddiaduron y Cyfarwyddwr a'r Cynlluniwr Cyswllt. 

 • Sefydlu galwadau cynadledda a chyfarfodydd. 

 • Teipio a choladu gohebiaeth a dogfennau eraill o arddweud sain/digidol, diwygio a fformatio dogfennau yn gyflym ac yn gywir. 

 • Argraffu a sganio dogfennau lle bo angen. 

 • Bod yn bwynt cyswllt i gleientiaid yn absenoldeb y Cyfarwyddwr a Chynlluniwr Cyswllt ac ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn yn broffesiynol a chyfeillgar, gan gymryd negeseuon a'u trosglwyddo i'r person(au) priodol. 

 • Gwasanaethau cymorth eraill gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gymryd cofnodion mewn cyfarfodydd a chychwyn ac ymateb i ohebiaeth ar faterion arferol. 

 • Cynorthwyo'r Cyfarwyddwr a'r Cynlluniwr Cyswllt gyda biliau misol. 

 • Cynnal ein system ffeilio effeithlon a threfnus gan sicrhau cydymffurfiaeth â safonau a gweithdrefnau ansawdd y cwmni. 

 • Rheoli dyddiadur ad-hoc, archebu trefniadau teithio a threfnu digwyddiadau cymdeithasol. 

 


Cyflog a buddion 

 • Gweithio hyblyg 

 • Pensiwn y cwmni 

 • Bonws blynyddol 

 • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau yn rhan o’r tîm 

Lleoliad

Rydym yn cynnig hyblygrwydd i weithio o’n swyddfa yng Nghonwy neu Gaer a hefyd gweithio o gartref, ynghyd â’r cyfle i weithio mewn amgylchedd sy’n caniatáu cydbwysedd rhagorol rhwng bywyd a gwaith. 
 
Ymunwch â’n tîm! 

Mae'r cwmni yn gwmni cymdeithasol a chefnogol. Fel cyflogwr cyfle cyfartal rydym yn anelu at gael 
gweithle amrywiol a chynhwysol ac anogir ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o 
gefndiroedd i wneud cais. 

 
Anfonwch eich CV a llythyr cyflwyno i rhys.davies@cadnantplanning.co.uk 
Darparwch wybodaeth lawn am eich addysg a'ch cymwysterau proffesiynol, gan gynnwys lefelau 
cyrhaeddiad.

Ystyriwch y Fanyleb Person hefyd. 

200723_Llangefni Sports PAC_008_View from the campus.jpg
Picture2.png
bottom of page