top of page

Swyddi

Amdanom
ni

Gall Cadnant Planning ddarparu amgylchedd gwych i helpu chi ddatblygu eich gyrfa gan weithio ar ystod eang o brosiectau yn bennaf ledled Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ar lwyth gwaith amrywiol gan gynnwys rhai prosiectau proffil uchel ac ennill profiad mewn ystod eang o waith.

 

Mae hwn yn gyfle gwych i adeiladu eich gyrfa mewn amgylchedd cefnogol fel rhan o dîm prysur ac uchelgeisiol. Mae Cadnant Planning yn gwmni cymdeithasol, cefnogol, lle rhoddir cefnogaeth ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, ynghyd â chyfle i fynychu digwyddiadau proffesiynol a hwylus gyda'r tim.

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant datblygu (cyhoeddus a phreifat) i'w cynorthwyo i lunio a gweithredu cynlluniau datblygu.

Swyddi 

Cynllunydd / Cynorthwyydd Cynllunio

Ysgrifennydd Swyddfa

bottom of page