ymgynghoriadau

Ailfodelu ac estynnu Gwesty a Sba Seiont Manor i ddarparu 61 ystafell wely a 39 uned gwyliau

Darllen mwy >

Ailfodelu Gwesty Sba Seiont Manor
Ailfodelu Gwesty Sba Seiont Manor
PLAS PENRHOS PRINCIPAL RENDER_LAWRAY- 21

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor
Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor
Streetscene Screenshot.jpg
Datblygiad preswyl ar gyfer 28 annedd ar dir yn Bryn Morfa, Bodelwyddan

Mae'r bwriad yn ymwneud a datblydiag o 28 annedd.

Darllen mwy >

Datblygiad tai fforddiadwy ar dir i’r gogledd o Y Garnedd, Llanfairpwll

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Ail-ddatblygu cyn fferm foch yn Bodwina Bellaf, Gwalchmai ar gyfer cabanau gwyliau

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Image for Website.jpg
Datblygiad preswyl ar cyn safle cwrt chwaraeon, Oak Drive, Bae Colwyn

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Vista - 3D image.png
Datblygiad diwydiannol ar safle Vista, Parc Busnes Llanelwy
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Codi 7 uned fasnachol/diwydiannol ym Mharc Diwydiannol Bryn Cefni
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Bryn Rodyn - Proposed House Type.png
Datblygiad preswlar dir gyferbyn â Bryn Rodyn, Hen Golwyn

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Estyniad i Barc Busnes Penarlâg i gynnwys datblygu unedau masnachol
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Tŷ Menai, Parc Menai
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Ail-ddatblygiad Gwesty’r Waterloo, ynghyd â datblygiad defnydd cymysg, Betws y Coed
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Tyn y Ffynnon.png
Datblygiad preswyl ar dir ger Tyn y Ffynnon, Llanerchymedd
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Tir sy'n ffinio â Pant Du,

Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

200723_Llangefni Sports PAC_007_East ele
Neuadd chwaraeon, Grŵp Llandrillo Menai yng Ngholeg Menai, Llangefni

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben a mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno

Gorse Hill Caravan Park and Lodge Park, Conwy

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Gwel Y Fenai, Caernarfon

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Datblygiad preswyl yn Dinas (Llanwnda), Caernarfon
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plot 1 - Colomendy Industrial Estate
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plot 2 - Colomendy Industrial Estate
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plot 3 - Colomendy Industrial Estate
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plot 4 - Colomendy Industrial Estate
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Gorse Hill Caravan Park, Conwy
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Parc Cybi, Caergybi
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Pennant Fflats, Dinbych
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Tir  yn Llain Delyn Gwalchmai
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Plot 5 - Colomendy Industrial Estate
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Moelwyn, Porthmadog
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Zip World Adventure Hotel
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

The Former Marquis Inn, Rhosybol
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Coleg Menai, Llangefni
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Coppy Farm, Gwernaffield
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Dingle Road, Y Fflint
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Hen Ysgol Llaingoch, Caergybi

Cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer chodi 26 o anheddau

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Gwesty Bull Bay, Amlwch
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Tre Angharad, Bodedern
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Parc Carafanau Tai Hirion

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer creu safle carafannau teithiol a gwersylla

Rhigos Mountain & Tower Colliery
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Glanrafon, Llanrwst
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Bryn Morfa, Bodelwyddan

Cais cynllunio llawn ar gyfer dymchwyl 1 ty ac codi 30 o anheddau

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Hen Gae Hoci, Allt Salem

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

21 Gloddaeth St, Llandudno
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.