ymgynghoriadau

Tyn y Ffynnon.png
Datblygiad preswyl ar dir ger Tyn y Ffynnon, Llanerchymedd
 
Datblygiad preswyl yn Dinas (Llanwnda), Caernarfon
 

Tir sy'n ffinio â Pant Du,

Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon

Hawarden Business Park Extension.png
Estyniad i Barc Busnes Penarlâg i gynnwys datblygu unedau masnachol
 
200723_Llangefni Sports PAC_007_East ele
Neuadd chwaraeon, Grŵp Llandrillo Menai yng Ngholeg Menai, Llangefni
Gorse Hill Caravan Park and Lodge Park, Conwy
Gwel Y Fenai, Caernarfon
Plot 1 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 2 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 3 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 4 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 5 - Colomendy Industrial Estate
 
Rhigos Mountain & Tower Colliery
 
Gorse Hill Caravan Park, Conwy
 
Parc Cybi, Caergybi
 
Pennant Fflats, Dinbych
 
Coleg Menai, Llangefni
 
Moelwyn, Porthmadog
 
Zip World Adventure Hotel
 
Tir  yn Llain Delyn Gwalchmai
 
Gwesty Bull Bay, Amlwch
 
Coppy Farm, Gwernaffield
 
Dingle Road, Y Fflint
 
The Former Marquis Inn, Rhosybol
 
Glanrafon, Llanrwst
 
Tre Angharad, Bodedern
 
Parc Carafanau Tai Hirion
Hen Ysgol Llaingoch, Caergybi
Bryn Morfa, Bodelwyddan
Hen Gae Hoci, Allt Salem
CAST Parc Menai
 
21 Gloddaeth St, Llandudno
 
Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle