ymgynghoriadau

Streetscene Screenshot.jpg
Datblygiad preswyl ar gyfer 28 annedd ar dir yn Bryn Morfa, Bodelwyddan
Datblygiad tai fforddiadwy ar dir i’r gogledd o Y Garnedd, Llanfairpwll
Ail-ddatblygu cyn fferm foch yn Bodwina Bellaf, Gwalchmai ar gyfer cabanau gwyliau
Image for Website.jpg
Datblygiad preswyl ar cyn safle cwrt chwaraeon, Oak Drive, Bae Colwyn
Vista - 3D image.png
Datblygiad diwydiannol ar safle Vista, Parc Busnes Llanelwy
 
Codi 7 uned fasnachol/diwydiannol ym Mharc Diwydiannol Bryn Cefni
 
Bryn Rodyn - Proposed House Type.png
Datblygiad preswlar dir gyferbyn â Bryn Rodyn, Hen Golwyn
Estyniad i Barc Busnes Penarlâg i gynnwys datblygu unedau masnachol
 
Tŷ Menai, Parc Menai
 
Ail-ddatblygiad Gwesty’r Waterloo, ynghyd â datblygiad defnydd cymysg, Betws y Coed
 
Tyn y Ffynnon.png
Datblygiad preswyl ar dir ger Tyn y Ffynnon, Llanerchymedd
 

Tir sy'n ffinio â Pant Du,

Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon

200723_Llangefni Sports PAC_007_East ele
Neuadd chwaraeon, Grŵp Llandrillo Menai yng Ngholeg Menai, Llangefni
Gorse Hill Caravan Park and Lodge Park, Conwy
Gwel Y Fenai, Caernarfon
Datblygiad preswyl yn Dinas (Llanwnda), Caernarfon
 
Plot 1 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 2 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 3 - Colomendy Industrial Estate
 
Plot 4 - Colomendy Industrial Estate
 
Gorse Hill Caravan Park, Conwy
 
Parc Cybi, Caergybi
 
Pennant Fflats, Dinbych
 
Tir  yn Llain Delyn Gwalchmai
 
Plot 5 - Colomendy Industrial Estate
 
Moelwyn, Porthmadog
 
Zip World Adventure Hotel
 
The Former Marquis Inn, Rhosybol
 
Coleg Menai, Llangefni
 
Coppy Farm, Gwernaffield
 
Dingle Road, Y Fflint
 
Hen Ysgol Llaingoch, Caergybi
Gwesty Bull Bay, Amlwch
 
Tre Angharad, Bodedern
 
Parc Carafanau Tai Hirion
Rhigos Mountain & Tower Colliery
 
Glanrafon, Llanrwst
 
Bryn Morfa, Bodelwyddan
Hen Gae Hoci, Allt Salem
21 Gloddaeth St, Llandudno
 
Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle