top of page

heritage

< Back

Related Projects:

Mae ein gwasanaeth ymgynghori treftadaeth yn cynnwys darparu cyngor arbenigol i gleientiaid ar reoli asedau treftadaeth a datblygu cynlluniau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd hanesyddol o'r adeg feichiogi i'w cwblhau.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chleientiaid a'r cyrff perthnasol er mwyn dod o hyd i atebion ymarferol ac mae gennym wybodaeth fanwl am ofynion cadwraeth a chynllunio.

Rydym yn cynnig y gwasanaethau treftadaeth canlynol ar gyfer Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Pharciau a Gerddi Hanesyddol:

  • Asesiadau Effaith Treftadaeth / Datganiadau Treftadaeth a Datganiadau o Arwyddocâd;

  • Datganiadau Dylunio a Mynediad / Cyfiawnhad;

  • Paratoi a delio gyda cheisiadau cynllunio, ceisiadau Adeilad Rhestredig a cheisiadau caniatâd Ardal Gadwraeth;

  • Apeliadau cynllunio;

  • Cynlluniau Rheoli Cadwraeth;

  • Cynlluniau Gwerthuso Ardaloedd Cadwraeth a Rheoli Ardal Gadwraeth

  • Ymchwil; a

  • Astudiaethau dichonoldeb.

bottom of page