heritage

Related Projects:

Mae ein gwasanaeth ymgynghori treftadaeth yn cynnwys darparu cyngor arbenigol i gleientiaid ar reoli asedau treftadaeth a datblygu cynlluniau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd hanesyddol o'r adeg feichiogi i'w cwblhau.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chleientiaid a'r cyrff perthnasol er mwyn dod o hyd i atebion ymarferol ac mae gennym wybodaeth fanwl am ofynion cadwraeth a chynllunio.

Rydym yn cynnig y gwasanaethau treftadaeth canlynol ar gyfer Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Pharciau a Gerddi Hanesyddol:

 • Asesiadau Effaith Treftadaeth / Datganiadau Treftadaeth a Datganiadau o Arwyddocâd;

 • Datganiadau Dylunio a Mynediad / Cyfiawnhad;

 • Paratoi a delio gyda cheisiadau cynllunio, ceisiadau Adeilad Rhestredig a cheisiadau caniatâd Ardal Gadwraeth;

 • Apeliadau cynllunio;

 • Cynlluniau Rheoli Cadwraeth;

 • Cynlluniau Gwerthuso Ardaloedd Cadwraeth a Rheoli Ardal Gadwraeth

 • Ymchwil; a

 • Astudiaethau dichonoldeb.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn - Black Circle