rESIDENTIAL

Mae gan Cadnant gyfoeth o brofiad o gyflawni datblygiad tai trwy'r system gynllunio. Mewn llawer o achosion o gyflwyno safleoedd fel safleoedd tai ymgeisydd a awgrymir mewn Cynlluniau Datblygu Lleol hyd at gydsyniadau cynllunio manwl. Gallwn eich cynorthwyo gyda:

 

 • Hyrwyddo tir

 • Gwerthusiadau cynllunio o safleoedd tai posibl

 • Ceisiadau cynllunio 

 • Trafod Cytundebau Adran 106

 • Asesiadau Hyfywedd Tai Fforddiadwy

 • Asesiadau Effaith Ieithyddol

 • Asesiadau Angen Tai ac Cymysgedd Tai

 • Apeliadau Cynllunio

Related Projects:

Odstone, Rhos on Sea

Pentre Llanrhaeadr

New Dwelling, Abersoch

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn - Black Circle