top of page
Cadnant Planning

Tîm o ymgynghorwyr cynllunio a datblygu â ffocws masnachol sy'n ymdrechu i sicrhau caniatâd cynllunio sy'n gwella gwerth asedau. 

Our Team

Ein Tîm

Mae gan ein tîm o arbenigwr cynllunio y wybodaeth a'r profiad i drafod y system gynllunio i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir gan ein cleientiaid. 

 

Rhys.JPG

RHYS DAVIES

Cyfarwyddwr

Sioned - photo.JPG

SIONED EDWARDS

Cynllunydd Cyswllt

Sarinah.JPG

SARINAH FAROOQ

Cynllunydd

Sion.jpg

SIÔN ROBERTS

Uwch Gynllunydd

Marc.jpg

MARC HAMILTON

Rheolwr Cyfrifon a Gweinyddiaeth

Dona.jpg

DONA WILLIAMS

Gweinyddwraig Swyddfa

EIN GWASANAETHAU

Mae cael caniatâd cynllunio bellach yn broses gymhleth sy'n dod ag ystod o heriau i dirfeddianwyr a datblygwyr.

PROSIECTAU & SECTORAU

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio ar brosiectau mawr yng Nghymru a Lloegr, mae Cadnant Planning wedi sicrhau caniatâd cynllunio ac wedi darparu mewnbwn ar ystod o brosiectau ar draws ystod eang o sectorau.

Gweithio efo ni

Mae Cadnant Planning yn chwilio am Gynlluniwr neu Gynorthwyydd Cynllunio uchelgeisiol i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau.

bottom of page