2.CADNANT-PLANNING-LOGO-INVERTED.png

CYFLEODD GWAITH

Mae Cadnant Planning yn chwilio am cynorthwyydd cynllunio a uwch gynllunydd/cynllunydd cymwysiedig hynod frwdfrydig, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau. Cliciwch yma I ddarllen mwy.

COVID-19

Wrth i ymlediad Covid-19 gynyddu ac yn ystod amser o bryder ac ansicrwydd, hoffem sicrhau ein cleientiaid ein bod yn cymryd rhagofalon ychwanegol i sicrhau iechyd a diogelwch pawb yma yn Cadnant Planning a'n cleientiaid hefyd. Er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein gweithwyr a'n cleientiaid y ffordd oraf bosib, rydym wedi penderfynu mai'r opsiwn mwyaf diogel yw i'n tîm weithio o’I cartrefi.

Ein Tîm

 

RHYS DAVIES

 

Cyfarwyddwr

Sioned - Cadnant Planning

SIONED EDWARDS

Cynllunydd Cyswllt

ELEANOR CARPENTER

Uwch Ymgynghorydd Cynllunio a Threftadaeth

 

SARINAH FAROOQ

Cynllunydd