SIONED EDWARDS

Cynllunydd Cyswllt

Mae Sioned yn Gynllunydd Cyswllt gyda dros 8 mlynedd o brofiad o weithio mewn practis preifat. Gall gynghori ar gynlluniau preswyl, twristiaeth a hamdden, masnachol a defnydd cymysg.

Un o'i meysydd arbenigedd yw Asesiadau Effaith Iaith Cymraeg. Mae hi wedi gweithredu ar ran datblygwyr a pherchnogion tir i baratoi asesiadau effaith iaith ar gyfer ystod eang o brosiectau, gan gynnwys Prosiectau Seilwaith o Bwysigrwydd Cenedlaethol.

Mae Sioned hefyd yn arbenigo mewn datblygiadau gwledig ac amaethyddol gan gynnwys Gwerthusiadau Annedd Menter Wledig.

Gwerthfawrogir agwedd optimistaidd Sioned tuag at brosiectau ynghyd â’i chyngor pragmatig ac adeiladol. Mae hi wedi ymrwymo i bob prosiect ac yn ymdrechu i weithio er budd gorau ei chleientiaid bob amser.

Mae Sioned yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle