top of page

Newid defnydd rhan o’r chwarel bresennol i ganiatáu storio, trin ac ailgylchu deunydd gwastraff anadweithiol ac nad yw’n beryglus yn Chwarel Minffordd yn Chwarel Minffordd

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Hochtief (UK) Construction Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar yn Chwarel Minffordd, Penrhyndeudraeth, Porthmadog, LL48 6HP.

 

Rhoddir rhybudd bod Hochtief (UK) Construction Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer newid defnydd rhan o'r chwarel bresennol er mwyn caniatáu storio, trin ac ailgylchu gwastraff anadweithiol a gwastraff nad yw'n beryglus am gyfnod dros dro.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

YNGLYN A'R CAIS

Mae'r datblygiad arfaethedig yma'n ymwneud a cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer newid defnydd rhan o'r chwarel bresennol er mwyn caniatáu storio, trin ac ailgylchu gwastraff anadweithiol a gwastraff nad yw'n beryglus am gyfnod dros dro.

DWEUD EICH DWEUD

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 21 Ebrill 2024.  Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

Diolch yn fawr!

bottom of page